Dela detta inlägg

Antalet besökare har ökat med 335 % sedan 2022! Andelen besökare som hittar hit vi en sökmotor ökar vilket jag tolkar som att fler och fler är nyfikna på hur en elkonvertering går till. Här kommer en kort sammanställning av besöksstatistiken för 2023

Sidorna under bloggen är, totalt sett, populärast men sett till de enskilda sidorna är det informationssidorna om båten som ligger i topp.

Top 5 besökta sidor 2023 Sidvisningar % av alla sidor
/båten/elmotor 9,3 %
/båten/batterier 3,6 %
/båten/kostnader elkonvertering 3,5 %
/båten/transmission 3,3 %
/blogg/kostnader-för-elkonvertering 2,9 %

Andelen besökare som hittar hit vi en sökmotor ökar, från 33 % 2022 till 57 % 2023. Det tolkar jag som att fler och fler är nyfikna på hur en elkonvertering går till.

Källa för besök 2022 2023
Sökmotor 33 % 57 %
Direkttrafik 44 % 36 %
Länkar & sociala medier 23 % 7 %

  • Besökare som kommer från en sökmotor läser mer på informationssidorna än de som kommer direkt.
  • Besökare som kommer direkt läser mer i bloggen än de som kommer från en sökmotor.
Källa för besök /blogg /båten
Sökmotor 36 % 32 %
Direkttrafik

39 %

17 %

Föregående inlägg

måndag 1 januari 2024 21:49

Nästa inlägg

lördag 17 februari 2024 22:20
Ämnen
Laddar konversation