Dela detta inlägg

Efter att jag laddat batteriet var det dags för kapacitetstest. Skulle Kina-cellerna leverera det som stod på dem?

För att få en bra överblick (och för att det är roligt med data) kopplade jag ihop ladd/växelriktaren, och shunten med en Raspberry PI. Denna kopplar sedan upp sig mot Victrons molntjänst där man kan se statistik och fjärrstyra hela rasket.

Laddaren hade jag ställt på 6A eftersom det inte är avsäkrat mer i källarlokalen och när jag hade programmerat BMS:en till de värden som står i specen för cellerna var det bara att köra igång. Det tog nästan ett dygn innan BMS:en slog av för att en av cellerna nått maximal spänning 3,65 V och batteriet var fulladdat. Efter det ströp jag strömmen från laddaren till 2 A och lät BMS:en ta hand om balanseringen av cellerna. Detta tog ungefär en vecka och till slut låg diffen mellan cellerna på 3 mV. Denna BMS har inbyggd funktion för att balansera cellerna. Den gör det genom att ta ström från den cell med högst spänning och ladda upp ett par stora kondensatorer och sedan ladda upp den cell med lägst spänning. Så här håller den på och skyfflar energi fram och tillbaka tills alla celler håller samma spänning och därmed laddning.

Så var det dags att köra! Jag bröt inkommande ström till ladd-växelriktaren och slog på en värmefläkt kopplad till AC ut1. Fläkten är på knappa 2 kW så i teorin skulle den kunna gå sex timmar. Framemot 20-tiden på kvällen var batteriet tomt och bms:en bröt strömmen. Enligt BMS:en hade batteriet laddat ur 285 Ah, vilket för anses som väl godkänt för celler som saluförs som 280 Ah.

Under tiden testet gick provade jag att slå på landströmmen för prova Victrons "Power Assist", vilket innebär att växelriktaren kan kombinera effekt från nätet och batteriet. Först provade jag att koppla in en varmluftspistol tillsammans med värmefläkten. Lampan för överbelastning tändes och strax därpå bröts strömmen. När jag kopplade bort den extra lasten och väntade en stund gick den igång igen. När jag sedan kopplade på landströmmen drevs fläkten från nätet och ett litet överskott gick till att ladda batteriet. När jag den här gången slog på värmepistolen, vilket ger en total last på nästan 4 kW tog den 6 A från nätet och resten från batteriet och jag fick ut 16 A på växelriktarens AC ut1. Tyvärr gjorde dessa tester att shuntens räkneverk för energiuttag nollställdes i och med att batteriet laddades en kort stund. Detta gjorde att jag inte fick någon bra bild på hur många kWh batteriet gav men det ser ut att vara i trakten kring 12 kWh.

Lärdomar? Eftersom BMS:en är att betrakta som en del av batteriet har jag kopplat denna direkt efter cellerna. Detta innebär att när jag körde testet, nådde botten och BMS:en slog av så blev även mätshunten strömlös. Dessutom så mäter shunten batterispänningen genom BMS:en vilket förmodligen ger ett spänningsfall i mosfetarna däri.

Den återkommande och observante läsaren ser att detta inlägg är publicerat i efterhand. Ja ibland hinner jag helt enkelt inte med att skriva allt som jag gör, förrän i efterhand. Datumet för när jag gjorde testet är dock detsamma som publiceringsdatum.

Laddar konversation

Föregående inlägg

söndag 23 januari 2022 20:29

Nästa inlägg

måndag 14 februari 2022 21:32