Dela detta inlägg

För er som läst igenom dokumentationen och tittat på kopplingsschemat för elsystemen kommer här en liten förklaring.

Regler

Sedan ansvaret för elinstallationer flyttades från elsäkerhetsverket till transportstyrelsen finns inga krav på behörighet för att utföra landströminstallationer ombord, då en sådan inte räknas som en fast installation. EUs ISO-standard (13297) som reglerar installationer i småbåtar säger däremot att man skall ha elektrisk kompetens, att anläggningen skall isolationsprovas, och en del annat, bland annat följande

  • Utlösningsström för jordfelsbrytare (JFB) max 10 mA i pentry, toa, motorrum eller på däck, annars 30 mA.
  • Enbart flertrådig ledning på minst 1 mm2
  • Alla ledningar måste avslutas med lämplig kabelsko vid inkoppling, inga lösa kardeler.

Stolpe till båt

Många hamnar har idag "moderna" stolpar med CEE-handskar (blåa ibland kallad EU-don), fördelen med dessa följande:

  • Fas och nolla är alltid rätt vända
  • flärpen i locket fungerar som ett lås, så att proppen ej åker ur.
  • Stora grova stift som tål mycket ström utan att bli varma.

Först var tanken att vi skulle köpa in Victrons mycket snygga rostfria intag för skottmontage men efter att ha läst på visar det sig att dessa don, som kallas Ratio, inte är helt kompatibla med de "vanliga" CEE-donen. Och när ett intag kostar 800 spänn och en stickpropp lika mycket känns det inte vettigt att lägga ut dessa pengar, eftersom vi  utgår från att dessa kommer att behöva bytas, förr eller senare. Victron har även en riktigt fin kabel (gul med PU-skal) med gjutna ändstycken men den kostar ännu mer.

Efter idogt letande hittade jag till slut CEE-don med överfallsmutter vilket gör de helt täta och IP67, dessutom till vettiga priser; ca 50 spänn för de vanliga och 80kr för för skottmontage. Visst, de är lite större och klumpigare men genom att montera det hela i bänkkistan spelar det mindre roll. Med sådana kan man dessutom förlänga och få en helt tät skarv.

I handskarna tänker jag montera en liten indikeringslampa, så att jag direkt ser om det är kräm i stolpen när jag pluggar i kabeln. Skönt att slippa gå till båten för att konstatera att -nä, i den stolpen var det visst ingen ström och sedan gå tillbaka. Som kabel hade jag från början tänkt köpa ny fin gul med förtennade ledare och PU-mantel men även det känns en aning onödigt när jag redan har fin gummikabel som jag bara behöver byta ut kontakterna på.

Intag till laddare

Efter intaget kommer en liten 6-modulers IP65-kapsling, i vilken följande kommer sitta.

  • 2-polig C-säkring 16 A
  • JFB 10 mA
  • Indikatorlampor

2-polig säkring + jordfelsbrytare. Varför inte en personskyddsautomat? Jo, för när man kommer till en gästhamn som inte har de nya CEE-donen utan Schuko (vanlig stickpropp) är risken 50/50 att fas och nolla är omkastade. De personskyddsautomaterna jag hittat bryter för visso båda polerna men säkrar bara av den ena. Detta gör att en kortslutning bara upptäckes i 50% av fallen om man ansluter med en vanlig stickpropp. I resten av fallen går det dåligt. En tvåpolig säkring både mäter och säkrar av två poler. Därefter kommer JFB som bryter på båda polerna. Indikatorlamporna visar spänning fram till säkring och efter JFB.

Laddväxelriktare

Detta är en manick som både kan ladda det stora 48 Volts batteriet från 230 växelström och göra om batteriets 48 Volts likström till 230 Volts växelström, allt i samma manick. Dessutom är den såpass fiffig att om man har landström anslutet så laddar den både batteriet och levererar 230 V ombord. Krävs mer effekt än vad stolpen iland kan ge lägger den till effekt från batteriet och på samma sätt laddar den batteriet om det finns effektöverskott. Utöver detta finns ytterligare en utgång för 230 Volt som är aktiv när man är ansluten till landström. Som grädde på moset innehåller den även en galvanisk isolationstransformator.

Efter laddväxelriktaren

Ut ur denna magiska manick kommer följaktligen fyra kablar; en inkommande 230, två utgående 230 och en 48 V till batteriet. Eftersom den innehåller en isolationstransformator så kommer alltid fas och nolla vara rättvänt i båtens AC-nät, oavsett hur pluggen i land sitter, vilket betyder att här fungerar det bra med en personskyddsautomat där säkringen alltid sitter på fasen.

Laddar konversation

Föregående inlägg

onsdag 19 januari 2022 16:11

Nästa inlägg

söndag 30 januari 2022 22:47
Ämnen